Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nové knihy a zajímavé materiály

 

Vavřince Křičky z Bítyšky

Návod k lití a přípravě děl, kulí, hmoždířů, zvonů, konví ke zvedání vody, k vodotryskům a p. s četnými kresbami opatřený

1.jpg

Praotec českých dělostřeleckých předpisů

 V roce 1947 vyšel péčí Technického knihkupectví a nakladatelství v Praze  nákladem 1500 výtisků reprint praotce českých dělostřeleckých předpisů - Návod k lití a přípravě děl, kulí hmoždířů, zvonů, konví ke zvedání vody, k vodotryskům a p. četnými kresbami opatřený.  Legendární dílo Vavřince Křičky z Býtyšky bylo opatřeno předmluvou a stručným úvodem v ruštině, angličtině a francouzštině.  Na závěr byl doplněn přepis textů do moderní češtiny a poznámkový aparát s vysvětlivkami.

2.jpg

 Vavřinec Křička ( + 1570 ) byl především kovolijec a zvonař, ale jeho bohaté technické vědomosti a praktické zkušenosti mu umožnily i dokonalou orientaci v problematice výroby děl a munice. Jeho práce nebyla určena pro širokou veřejnost a nevyšla proto tiskem. Měla tedy patrně posloužit jako všestranný návod a instrukce pro personál Křičkovy dílny a pomůcka jeho následovníků. Přesto se tato práce řadí k nejdůležitějším pramenům poznání  technologie zbrojní výroby v šestnáctém století nejen v Čechách, ale v celé Evropě. 

3.jpg

4.jpg

5.jpg

  Rukopis je rozdělen do čtyř oddílů. První, pro nás nejdůležitější, je kapitola věnovaná zbrojnímu materiálu, tedy dělům a munici. Druhá kapitola pak popisuje konstrukci pump a čerpacích zařízení. Třetí oddíl se zabývá konstrukcí zvonů nebo cimbálů a v poslední kapitole je popsána technika kovolijectví. Práce je doplněna více než devadesáti kresbami, které jsou opatřeny vysvětlujícím popisem a poznámkami. Ty velice názorně zachycují proces výroby a řezy technických zařízení nebo pomocné nákresy a tabulky.

6.jpg

 Práce Vavřince Křičky z Býtyšky, jejíž rujopis je uchován v pražské univerzitní knihovně, patří k zázračně dochovaným pramenům poznání středověké a raně novověké zbrojařiny. Zcela jistě si proto zaslouží Vaši pozornost, neboť je hojně citována, ale mnoho z nás zatím nemělo možnost se s ní seznámit.