Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slovníček česko - anglický, česko- německý ( Eng. Ger)

27. 4. 2014

Malý slovník dělostřeleckých pojmů 

houfnice-na-stranky---popis.jpg  

česko - anglický, česko - německý
 Small glossary of artillery
Kleine wörterbuch der artillerie
 
Anglicky
Německy
Dělostřelectvo
Artillery
Artillerie
Dělo
Gun
Geschütz
Dělo doprovodné
Forward gun
Infanteriegeschütz
Dělo horské
Mountain gun
Gebirgsgeschütz
Dělo lehké
Light gun
Leichte gun
Dělo polní
Field gun
Feldgeschütz
Dělo protiletadlové
Anti – aircraft gun
Flugabwehrkanone
Dělo protitankové
Anti - tank gun
Panzerabwehrkanone
Dělo těžké
Heavy gun
Schwere geschütz
Houfnice
Howitzer
Haubitze
Kanon
Cannon
Kanone
Minomet
Mortar ( trench mortar )
Minenwerfer
Moždíř
Mortar
Mörser
 
Časovací zapalovač
Time fuse
Zeitzunder
Brzdovratné zařízení
Recoil system
Bremsvorrichtung
Dělový dalekohled (17)
Gun telescope
Geschützfernrohr
Dostřel
Range of fire
Schussweite
Duše
Inner tube
Rohrseele
Granát
Shell
Granate
Hlaveň ( 1)
Barrel
Rohr
Hlomozna
Ammunition trailer
Hinternwagen
Chobot (10,12)
Trail extension
Unterlafettenkörper
Kartáč
Case shot
Kartasche
Klínový závěr ( 7)
Sliding wedge breech
Keilverschlus
Kola ( 11)
Wheel
Rader
Kolébka ( 2)
Cradle
Wiege
Kolesna
Limber
Protze
Košile
Shirt
Hemd
Lafeta
Gun carriage
Lafette
Lafetový štít ( 5)
Shield
Lafettenschild
Nábojka
Cartridge case
Hülsenpatrone
Náměr
Qudrant angle
Höhenrichtfeld
Náměrové řididlo (13)
Elevating gear
Höhenrichtmaschine
Odměr
Traverse
Seitenrichtfeld
Odměrové řididlo (14)
Traversing gear
Seitenrichtmaschine
Palná výška
Height of gun axis
Feuerhöhe
Plášť
Barrel coat
Rohr mantel
Pojistka
Safety catch
Sicherung
Ráže
Calibre
Kaliber
Rydlo ( 8)
Trail-spade
Erdsporn
Rozevírací lafeta
Split trail
Spreizlafette
Spodní lafeta ( 3,15,16)
Basic structure
Unterlafette
Šrapnel
Shrapnel
Schrapnell
Šroubový závěr
Breech screw
Schraubenverschlus
Tůčka ( 9)
Handspike
Richthebel
Ústí hlavně (18)
Muzzle
Mündung
Úsťová brzda
Muzzle brake
Mündungsbremse
Vratník
Recuperator
Rohrvorholer
Vrchní lafeta ( 4)
Top carriage
Oberlafette
Výstřel
Shot
Schuss
Zákluzová brzda
Recoil brake
Rohrbremse
Zaměřovač (6)
Dial sight
Geschützaufsatz
Zapalovač
Fuse
Zünder
Závěr ( 7)
Breech
Verschlus

         

 

Omlouvám se za případné nedostatky nebo omyly. Jedná se o amatérský pokus pomoci s orientací v dělostřeleckém názvosloví. Jako podkladů bylo použito dobových předpisů a literatury. Proto nemusí všechny pojmy odpovídat nejnovější terminologii.