Jdi na obsah Jdi na menu
 


10 cm lehká polní houfnice vz. 14/19

25. 8. 2013

111.jpg

                               10 cm houfnice vz.14 a 14/19

10 cm lehká polní houfnice vz. 14/19 patří ve světě k nejznámějším zbrojním konstrukcím vzniklým v českých zemích. Toto dělo tvořilo jádro našeho předválečného dělostřelectva a stalo se  symbolem připravenosti armády k obraně vlasti. Svou technickou vyspělostí se právem řadilo ke světové špičce a nesmazatelně se zapsalo do historie dělostřelecké techniky.       

1419---11.jpg

Úspěšná modernizace       

  Konstruktérům ve Škodovce bylo již záhy po skončení války jasné, že bude nutno zdokonalovat vyráběné druhy děl a jako první byla upravena právě houfnice vz.14. Z iniciativy Škodovky došlo k pokusům se zvýšením dostřelu a MNO povolilo zhotovení pokusné baterie. Úpravy spočívaly v prodloužení hlavně na 24 ráží . Dostřel tím byl zvýšen s novou municí vz.21 z  8100m na 9900m. Upraven musil být také regulátor zákluzu, vyvažovače se zpruhami, rozvodová kulisa a regulátor předkluzu. Došlo také k některým drobným zlepšením, jako například k zesílení nápravy, náměrového hřídele a nápravových sedátek. Mladá československá armáda tím dostala zbraň, která patřila k nejlepším na světě. Následovala řada objednávek pro domácí armádu a souběžně probíhala úprava již zavedených houfnic vz. 14 na vzor 14/19. Houfnice vz.14/19 byly určeny výhradně pro koňskou trakci , a když bylo rozhodnuto motorizovat pluky armádní dělostřelecké zálohy, byly provedeny rozsáhlé zkoušky, mající za úkol zvolit nejvhodnější způsob jejich motorizace. Protože konstrukce děla nedovolovala rychlost větší než 10 km/h, bylo rozhodnuto o přepravě nesením. Na automobilech vz.24, což byl nákladní automobil Laurin§Klement se sedlovým návěsem systému Martin, byla houfnice naložena spolu s hlomoznou a pásovým traktorem BD. Ten sloužil k umístění děla do palebného postavení. Tažení děl traktorem si vyžadovalo některé úpravy, houfnice byly opatřeny spojovacími závěsy a válečkovými rámci. Poslední houfnice byly vyrobeny až roku 1935. Celkem jich bylo dodáno 605 kusů a staly se symbolem připravenosti armády k obraně vlasti.

     1419---7.jpg                                                              

                                         Zavedení do výzbroje

Pro přejímání houfnic byl vypracován zvláštní předpis D XV-1a-1 a Zbrojně technický úřad v Plzni, který pro armádu děla přejímal, přísně dbal na dodržení všech parametrů. Vyžadovala se například úplná zaměnitelnost závěrů a prováděny byly důkladné zkoušky chemické a fyzikální. Prověřováno bylo například i nastřelení lafetového štítu z pušky Manlicher na vzdálenost 50 metrů. Nesmělo dojít k průstřelu a dovoleno bylo pouze vypuknutí plechu. Firma ručila po dobu jednoho provozního roku, který určila vojenská zpráva v období 1 až 5 letém. Důvodem bylo uložení většiny houfnic v augumentačních skladech. Pozoruhodné byly i jízdní zkoušky, které se prováděly automobilem na trati 150 km rychlostí 6 a 10 km/h nebo zvláštním tzv. „poháněcím zařízením“ na umělé dráze. U dělostřeleckých pluků byla tato zbraň velmi oblíbena a na veřejnosti velmi často přestavovala symbol vyspělosti a technické dokonalosti ČS armády. Nebylo náhodou, že pro převážení ostatků prezidenta T.G. Masaryka byla vybrána a upravena právě tato houfnice. Vyvrcholením mírové služby houfnice vz. 14/19 v ČS armádě bylo i její představení na všesokolském sletu v roce 1938 . Zde oddíl těchto děl předvedl ukázku výcviku včetně takzvané „dělostřelecké čtverylky“, což byla složitá ukázka manévrování dělových povozů. Zde mi nedá, abych se krátce nezmínil o tom, co tehdejší dělostřelectvo odkázané v drtivé většině na koňské potahy provázelo. Houfnice se dopravovala takzvaně nakolesněna na kolesnu vz.14/19. Vznikl tím takzvaný dělový povoz tažený šestispřežím. Dalším příslušenstvím děla byla hlomozna vz.14/22 opět nakolesněna na kolesnu vz14/19. Ta sloužila pro převoz munice a zůstávala u děla. Kolesny se odpojovaly a byly spolu se spřežením kryty mimo palebné postavení. I v nich byla uložena munice a nezbytné vybavení děla jako náhradní díly, mazadla a zavazadla obsluhy. Dělostřelecké jednotky dále provázelo mnoho povozů pro dopravu munice a ostatního materiálu. Baterie na válečných stavech měla mít 4 houfnice a 4 hlomozny, 8 kolesen, 17 lehkých vojenských vozů, 62 tažných a 17 jezdeckých koní. Obsluhu tvořili tři důstojníci a 114 mužů Délka pochodového proudu této baterie byla téměř 300 metrů. V roce 1938 byla houfnice vz. 14/19 nejpočetnějším lehkým polním dělem Československé armády a její dobré vlastnosti spolu s dokonalou připraveností našich dělostřelců dávaly všechny předpoklady k tomu, aby splnily své úkoly při obraně republiky. Nejčastěji jim bývá vyčítána hippotrakce a malý dostřel, ale je třeba si uvědomit, že v té době byla na koňský potah odkázána všechna lehká dělostřelectva možných protivníků. Co se týče dostřelu ve srovnání s hlavním soupeřem, kterého by představovala německá houfnice 105 leFH vz.18 byl sice více než 1500 metrů kratší, ale bylo to vyváženo bojovou hmotností nižší asi o 500 kilogramů. Další výhodou jistě mohlo být, že houfnice vz.18 byla teprve od roku 1935 zaváděna do výzbroje, kdežto obsluhy houfnice vz 14/19 byly dokonale vycvičeny a sžity se svým materiálem. To se týkalo i dostatečného množství záložníků vycvičených v obsluze těchto zbraní. Bohužel československým dělostřelcům nebylo dopřáno bránit svou vlast a po ostudném Mnichovu a krátké agonii druhé republiky nastává pro houfnice vz.14/19 nová osudová éra. Několik houfnic, které zůstaly po roce 1945 na našem území bylo na čas znovu zavedeno do výzbroje, ale z důvodu unifikace byly brzo vyřazeny, a tím skončila služba těchto zbraní v Československé armádě. Po březnové okupaci zůstalo 184 houfnic na Slovensku a zbytek zabavil Wehrmacht.

                                                                                                                                  1419---27.jpg                                          

Česká děla na nesprávné straně fronty

Nejprve se budeme věnovat službě Houfnic vz. 14/19 ve Slovenské armádě. Po vyhlášení Slovenského státu 14. března 1939 se staly důležitou součástí výzbroje nově vytvořených dělostřeleckých pluků. Během bojů s Maďary a v polské kampani se příliš neuplatnily Po reorganizaci v listopadu 1939 se staly výzbrojí druhého a třetího oddílu pluků 1. 2. a 3. Každý oddíl sestával ze čtyřech baterií po čtyřech dělech a v náhradním oddílu byla zařazena jedna čtyřdělová baterie. Slovenská armáda se však potýkala s nedostatkem vycvičených obsluh. Čas bojového užití houfnic 14/19 přišel až s nasazením zajišťovací divize na Ukrajině v roce 1942, v jejíž sestavě bylo 8 houfnic 14/19 . Opravdového boje se však baterie těchto houfnic dočkaly až v průběhu SNP, kdy tvořily jádro povstaleckého dělostřelectva . Houfnice vz.14/19 se také v průběhu povstání stala výzbrojí pancéřového vlaku Hurban, který se zúčastnil bojů v prostoru Čremošné a u Heľpy.   O dalším osudu slovenského dělostřeleckého materiálu po potlačení povstání nám údaje chybí, ale je pravděpodobné, že ukořistěné houfnice spolu s děly odzbrojené Východoslovenské armády, byly německými jednotkami použity v  těžkých ústupových bojích na Slovensku. Tím se dostáváme k největšímu uživateli houfnic vz.14/19, jímž byl překvapivě německý Wehrmacht. Prvními houfnicemi vzor 14, které Němci získali, pocházely z výzbroje Rakouské armády. Rozbitím Československa spadlo Němcům bez boje do klína přes 400 houfnic 14/19 a část z nich byla použita při přepadení Polska v září 1939.  Po jeho porážce získal Wehrmacht několik stovek houfnic vz.14/19, neboť ty tvořily jádro polského lehkého dělostřelectva. Po porážce Jugoslávie a Řecka bylo zabaveno opět několik stovek kusů houfnic a posledními ukořistěnými zbraněmi, byly houfnice získané po kapitulaci Itálie a porážce SNP. Celkem tedy Wehrmacht používal jistě více než 1000 kusů houfnic vz. 14 a 14/19. Houfnice vz. 14/19 (t) byly použity v polské kampani a údajně velmi úspěšně na západní frontě. Zúčastnily se ještě začátku války se Sovětským svazem, kde se zapojily bojů na Krymu a obléhání Sevastopolu. Od roku 1942 byly staženy z první linie a dosloužily jako výzbroj baterií atlantického valu. Houfnice vz.14/19 použili němečtí dělostřelci i při bojích v Normandii. Tvořily například výzbroj části všech tří oddílů dělostřeleckého pluku 1716 ,který se v rámci 716.divize podílel na tvrdých bojích v oblasti Caen. Čtyři houfnice 14/19 byly i částí výzbroje proslulé baterie Merville. Několik baterií bylo použito i k obraně Normanských ostrovů. Němečtí dělostřelci používali italské houfnice vz. 14 z nedostatku vlastního dělostřelectva také v bojích v severní Africe. Jak dokazuje fotografie ukořistěné techniky, patrně posledním bojovým vystoupením houfnice 14/19 na straně Wehrmachtu byl, nebo měl být boj s postupující rudou armádou na Opavsku. Pro úplnost uveďme ještě jak byly houfnice v německých službách označeny: lFH 14(ö) –rakouský vz 14, lFH 315 ( j ) - jugoslávský vz.14, lFH 315 ( i ) - italský 100/17 mod.14, lFH 14/19 ( t ) – české 14/19, lFH 14/19 ( p) – polské14/19, lFH 316 ( j ) – jugoslávské 14/19, lFH 318 ( g ) – řecké 14/19. 

1419-n4.jpg

            Houfnice  vz.14 /19 na bojištích Evropy

 Dalším a velkým uživatelem houfnic vz.14 a jejich největším upravovatelem se stala Itálie. Po skončení první světové války získali Italové jako válečnou kořist a reparace 1339 houfnic vz 14, které ihned zařadili do své výzbroje pod označením obice da 100/17 modello 14. ( 17 je délka hlavně v rážích, jak je v Itálii zvykem). Citelně jim totiž chyběla vlastní moderní lehká houfnice a s výbornými vlastnostmi těchto zbraní se dostatečně seznámili za války. Také italští dělostřelci si uvědomovali, že k dopravě houfnic bude v budoucnosti potřeba použít mototrakci a proto od dvacátých let zkoušeli různé způsoby přepravy. Nejprve experimentovali s nesením houfnic na nákladních automobilech a nebo na zvláštních podvozcích, nakonec ale upravili část houfnic pro tažení za dělostřeleckým tahačem. Houfnice byly vybaveny novými koly s gumovými obručemi, ložisky a označeny TM (traino meccanico ). Italové se také pokoušeli o zvýšení dostřelu . Vyzkoušeli prodloužení hlavně na 220 cm, tedy na 22 ráží, ale dosažené výsledky  se jim nezdály příliš uspokojivé. Vzhledem k nákladům na rekonstrukci proto takto upravili pouze malou část děl . Požadovaného prodloužení dostřelu bylo částečně dosaženo pouze zavedením nové munice. S italskou armádou se houfnice 100/17 mod. 14 zúčastnily války v Etiopii a později i občanské války ve Španělsku. Zde dokonce bojovaly tyto houfnice na obou stranách fronty, neboť republikáni ukořistili nejméně 4 houfnice a použili jich proti nacionalistům, na jejichž straně bojovalo údajně až 260 houfnic dodaných Italy. V době vypuknutí druhé světové války měla italská armáda ve výzbroji 1325 houfnic 100/17 mod.14 hippomobilních a 199 kusů v úpravě pro mototrakci. Později k nim přibylo ještě více než 400 kusů, které Italům předali Němci ze své bohaté kořisti. Tyto houfnice tvořily jádro lehkého dělostřelectva na všech válčištích, kde bojovala italská vojska. K pozoruhodné události došlo roku 1941 v obleženém Tobruku, kde čs. vojáci objevili ve skladu čtyři houfnice a použili jich proti Němcům. Italská armáda se služeb houfnic mod.14 nevzdala ani po ukončení války, a protože disponovala ještě velkými počty těchto zbraní, část jich byla modernizována na vzor 100/17 mod. 14/50. Úprava spočívala především v nových kolech s pneumatikami a novém lafetovém štítu . Poslední úprava proběhla až na počátku šedesátých let, kdy vznikla upravená houfnice 100/22 mod.14/61.Nejnápadnějším znakem tohoto vzoru je dlouhá hlaveň opatřená úsťovou brzdou.Mezi velké uživatele houfnic vz. 14/19 se řadilo také Polsko. Po dobrých zkušenostech s houfnicemi vz. 16 objednala polská armáda v roce 1922 zkušební baterii vzoru 14. V roce 1928 následovala objednávka většího počtu modernizovaného vzoru 14/19, spolu s licencí na jejich výrobu. Více než 900 houfnic, pod označením „haubica wz.1914/1919 kal. 100 mm“ tvořilo jádro polského lehkého dělostřelectva. Také v Polsku se houfnice 14/19 stala i výzbrojí obrněných vozidel, neboť 13 houfnic tvořilo výzbroj obrněných vlaků. Houfnice vz. 14 a 14/19 náležely také jádru jugoslávského dělostřelectva. Část houfnic vz. 14 získali Jugoslávci jako válečnou kořist, a protože s nimi byli spokojeni, následovala objednávka vz. 14/19. Jugoslávská armáda později nechala část svých houfnic vz. 14 upravit na vzor   14/19. stejným způsobem, jako to udělala československá armáda. Po porážce Jugoslávie připadla většina ukořistěných houfnic Itálii. Jednu baterii houfnic vz 14/19 použila i Chorvatská armáda během  bojů proti Titovým partizánům. Z dalších uživatelů houfnic vz.14 a 14/19 můžeme jmenovat Rumunsko, které vlastnilo více než 200 houfnic vz.14, jež tvořily výzbroj třetího oddílu lehkých dělostřeleckých pluků. Také rumunská armáda modernizovala v roce 1934 své houfnice na vzor 14/34. S rumunskými dělostřelci se údajně několik kusů těchto houfnic dostalo na naše území v závěrečných bojích druhé světové války. O dalších uživatelích se pouze letmo zmíníme. Jedná se především o Rakouskou armádu, jejíž houfnice vz. 14 zabavil Wehrmacht v březnu 1938 a Řeckou armádu, v níž tyto houfnice tvořily důležitou část lehkého dělostřelectva.

1419-n9.jpg

 

Prameny a literatura:

Vladimír Karlický, Československé dělostřelecké zbraně, Naše vojsko, 1975

Jiří Janoušek, Československé dělostřelecké zbraně,  Corona, 2007

Chris Chant, Dělostřelectvo, Naše vojsko, 2007

Charles K Kliment - Břetislav Nakládal, Slovenská armáda 1939 – 1945, 2006

Vladimír Francev - Charles K Kliment,  Československá obrněná vozidla

Ian Hoog, Dělostřelectvo dvacátého století

Dějiny dělostřeleckého pluku 51

 Pavel Sekanina, Děla systému Škoda ve sbírkách Vojenského muzea v Praze

SOA Plzeň,  Archiv Škoda, fond GŘ-TD

VHA Praha , fond Sbírka čs. předpisů do roku 1939

Archiv autora :Taktika dělostřelectva , Taktika dělostřelectva v příkladech

Taktická příručka , Nauka o střelbě dělostřelectva

Vojenský svět 1934 – 1938 , Naše vojsko 1928 – 1938

Vojenské technické zprávy 1930 – 1938

Jas 1930 – 1938 , Pestrý týden 1936 - 1938

              Tabulka základních technických údajů

Ráže

mm

100

Délka hlavně

mm

2400

Délka drážkované části

mm

1899

Velikost spalovacího prostoru

dm3

1,6

Počet rýh

 

36

Hloubka rýh

mm

1,1

Šířka rýh

mm

6,2

Šířka polí

mm

2,526

Hmotnost hlavně se závěrem

kg

430

Hmotnost závěru

kg

37

Hmotnost houfnice s výstrojí

kg

1510

Hmotnost houfnice bez výstroje

kg

1430

Palná výška

mm

1018

Délka děla od ústí hlavně ke konci tůčky

mm

5490

Vzdálenost středu kola a chobotu

mm

2900

Šířka lafety mezi nápravovými čepy

mm

1848

Šířka lafetového štítu

mm

1625

Náměr

stupňů

+ 48 , - 7

Odměr

stupňů

       12

Hmotnost lafetového štítu

kg

245

Tloušťka lafetového štítu

mm

4,7

Rozchod kol

mm

1530

Průměr kol

mm

1300

Šířka obruče kola

mm

80

Hmotnost jednoho kola

kg

82

Hmotnost výstroje lafety

kg

80

Hmotnost zaměřovače

kg

17,2

Hmotnost dělového dalekohledu 8/14

kg

2,7

Hmotnost úplného truhlíku s mířidly

kg

26