Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stručný přehled střeliva domácí výroby

1. 9. 2010

 

Obrazek

            

 

 

Stručný přehled střeliva domácí výroby

                    ( stav v roce 1921)
 
                    
                    A. Granáty
 
   B. Šrapnely
 
                         C. Granátové šrapnely
 
                     A. Granáty
       1. Granáty se zapalovačem ve dně.
Střela je zhotovena ze zvláštní oceli s masivní ogivální špičkou, aby mohla snadno trhaviny.

Obrazek

 
        2.Granáty se zapalovačem v hlavě.
 
     a)     Granáty s citlivým nárazovým zapalovačem.

Granát má citlivý zapalovač, aby vybuchl ihned po nárazu      

s2.jpg

                         

b)    Granáty s dvojitým zapalovačem v hlavě  

                     ( časovací granáty )

Obsahují asi 10 % trhaviny a vybuchují po     ( při střelbě na živé cíle ) nebo při nárazu( při střelbě na lehčí opevnění). Zapalovač je většinou ve špičce střely.s3.jpg

 c)       Granáty s jednoduchým časovacím 

                   zapalovačem v hlavě 

Granáty této konstrukce se používají při střelbě na vzdušné cíle. Jednoduchý časovací za

                  B. Šrapnely

 

 Obrazek

C. Granátové šrapnely

  

Obrazek

                
 
 
 
              

                     Zapalovače

              ve střele, u  šrapnelů 

              vznítit výmetnou náplň. Zapalovač účinkuje buď

              při nárazu nebo v době předem stanovené.

                           A.  Zapalovače nárazové 

                           B.  Zapalovače časovací

                       1. Zapalovače časovací jednoduché

                       2. Zapalovače časovací dvojité

           ( Kombinace jednoduchého zapalovače s nárazovým )

 

 

                          Zapalovače nárazové

             Základními součástkami zapalovače je roznětka  a

             jehla. Při nárazu  střely  vnikne  jehla do roznětky,

             zapálí ji, od ní se vznítí počinová  náplň a způsobí

             výbuch  střely.  U  zapalovačů    bez zpoždění  jde

             oheň z roznětky k počinové náplni. V zapalovačích 

             se  zpožděním  zapálí  roznětka  nejprve   lisovaný 

             prachový váleček a pak teprve počinovou náplň. 

             Aby zapalovač neúčinkoval předčasně je  zapotřebí 

             různých pojistek, jež se liší podle druhu zapalovače.

 

                             a) Nárazové zapalovače ve dně střely.

     

      Obrazek      

   Dnový zapalovač vzor 19

                                                  

Obrazek

 b ) Nárazové zapalovače v hlavě střely.

                                               

Obrazek

 Zapalovače časovací

 
Časovací zapalovač je zařízen tak, aby střela vybuchla v určité vzdálenosti ve vzduchu.
Základní součástky časovacího zapalovače jsou roznětka a časovací kotouč se složkovým kanálkem, který je vyplněn lisovaným černým prachem. Časovací kotouč je uložen otáčivě na těle zapalovače, pevně přitažen a podložen soukenným kroužkem takže prach zalisovaný v kanálku může jen zvolna hořet. Podle délky kanálku se řídí doba hoření . Otáčením časového kotouče řídíme dobu hoření podle časovací stupnice, která je na časovacím kotouči vyryta.
 
Při výstřelu narazí časová roznětka na jehlu a zapálí prach v časovacím kotouči. V těle zapalovače je zápalný kanálek vyplněný prachem, který ústí pod složkovým kanálkem do časovacího kotouče a vede ohňový  paprsek  buď k výmetné náplni u šrapnelů nebo k počinové náplni u granátů.
Místo kde je zápalný kanálek, je na těle zapalovače označen vrypem a podle toho, jak otočíme časovací kotouč vzhledem k tomuto vrypu , řídíme dobu hoření a tím i vzdálenost v níž má střela vybuchnout. Aby byla doba hoření delší jsou u zapalovačů časovacích dva časovací kotouče nad sebou.

Obrazek

 
 
Na spodním kotouči jsou tyto značky :
P Předčasování - Střela vybuchne asi 300 metrů před hlavní .
K Kartáč - Střela vybuchne asi 60 metrů před hlavní jako kartáč.
Je-li zapalovač časován na K , je zápalný kanálek ihned pod začátkem složového kanálku v časovacím kotouči , takže se oheň přenese ihned k výmetné náplni.
Časovací granáty se na P ani na nestřílí.
Chceme-li , aby střela vybuchla také při nárazu, kombinuje se časový zapalovač se zapalovačem nárazovým. Takové zapalovače se nazývají dvojité. Při střele s dvojitým zapalovačem vybuchne střela buď ve vzduchu podle časování nebo až při nárazu.
 
 
 
Aby střela vybuchla teprve při nárazu, postaví se časovací zapalovač na značku + .Tím se zakryje zápalný kanálek plnou částí časovacího kotouče, takže oheň nemůže vniknout do časovacího kotouče a střela vybuchne teprve při dopadu působením nárazového zapalovače.

 

  1. Časovací zapalovač jednoduchý

 
 

Jednoduchý zapalovač se skládá z těla zapalovače na němž je spodní otáčivý a vrchní   pevný  časovací kotouč. V  dutině zapalovače je úderka, která je uložena  v  pojistné  objímce  a  pojištěna   závlačkou.   Dole  v  dutině  je zašroubována jehla. Zapalovač je nahoře uzavřen temenem a dole závěrným šroubem.   Zapalovač  je  chráněn  kuklou,  která  se  před   použití  střely  strhne, čímž se zároveň odstraní závlačka. Při výstřelu sjede časová úderka dolů , čímž roznětka narazí na jehlu a vznítí se. Ohňový paprsek jde šlehovým kanálkem do časovacího kotouče, a z něho zápalným kanálkem k počinové náplni, která zapálí trhací náplň střely.

     Tento druh zapalovačů je zaveden u granátů pro PLK vz.12/20

Obrazek

                              1.Časovací zapalovač dvojitý

                   a) dvojitý časovací zapalovač pro granáty

Zapalovač se skládá z těla zapalovače, na jehož obvodě je časovací vryp. Aby byl vryp na první pohled patrný, je na hlavě střely prodloužen v červenou značku. Na tělo zapalovače je nasazen spodní pohyblivý a vrchní nepohyblivý časovací kotouč. Ve vrchní části dutiny těla zapalovače je uložena v pojistné objímce časová úderka s roznětkou. V jehlové dutince je našroubována jehla. Pod ní je uložena prachová pojistka a klobouček, do něhož zasahuje pístek nárazové úderky, zasazené do jehlové dutinky. 

 
 
 

Má-li býti použito zapalovače jako časového, časuje se na spodním kotouči. Při výstřelu se pojistná objímka posune i s časovou úderkou dolů, časová úderka narazí na jehlu a roznětka se vznítí. Ohňový paprsek jde šlehovým kanálkem, zapálí slož vrchního a spodního časového kotouče, vnikne zápalným kanálkem a vznítí přenosnou náplň. Od ní chytne počinová náplň, která způsobí výbuch trhací náplně. Při výstřelu zapálí se současně od roznětky také prachová pojistka a shoří. Proto může zapalovač účinkovati i při nárazu. 

Střílíme-li granáty jen na náraz, otočíme časovací kotouč na značku, takže střela vybuchne při dopadu jen působením nárazového zapalovače. 

 
 
 

                          Obrazek

  
 
 

b ) Dvojitý časovací zapalovač pro šrapnely

Zapalovač se skládá z těla zapalovače, s časovým vrypem, jenž je prodloužen na žlutě natřené hlavě střely v černou časovací značku. Na těle zapalovače je nasazen spodní otáčivý a vrchní pevný časovací kotouč.

Při výstřelu se posune pojistná objímka i s časovou úderkou dolů, spolu s roznětkou narazí na jehlu  a roznětka se vznítí. Ohňový paprsek jde šlehovým kanálkem a zapálí slož vrchního a pak spodního časovacího kotouče, projde zápalným kanálkem, spojovací trubičkou a zapálí výmetnou náplň. Při výstřelu se zároveň zapálí i prachová pojistka a shoří. Tím se docílí že při nárazu může účinkovat nárazový zapalovač. Při dopadu střely  se pohybuje nárazová úderka dopředu, propouštějíc svým otvorem jehlu. Nárazem na jehlu vznítí se nárazová roznětka, která zapálí rozbušku od  níž se vznítí přenosná náplň a trhací náplň hlavy.                                                                 

                      Obrazek

 
 
 

Schéma působení střel při výbuchu

 

                                     a ) Granát

 

Obrazek

 

                                   b ) Šrapnel
                                          
  

Obrazek

                            c ) Granátový šrapnel
                               
 
 

Obrazek

 

Označení střel a nápisy na nich

 
 
 

   Ostrý časovací granát

nap-na-strelach.jpg

Ostrý G-šrapnel 
 
 
 

nap-na-strelach2.jpg

 Ostrá nábojka

 nap-na-strelach-3.jpg

  

                           Účinky granátů
 
 

   

 

 
Granát
Rozměry jámy
(v metrech )
 
 
    
v měké půdě
v pevné půdě
    v  betonu
    v pancéři
 
průměr
hloubka
průměr
hloubka
 
7,5 cm
1,5
1
1
0,5
0,07
  0,025
8 cm
1,7
1
1
   0,6
0,09
  0,03
10 cm
2,5
1,5
1,5
0,8
  0,2
  0,04
15 cm
5 - 6
2,5
3,5
2
 0,35
  0,05
30,5 cm
9
5
7
2,5
   1
  0,25

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Dělostřelecká munice