Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

                                     TECHNICKÝ POPIS
 
10 lehká houfnice vzor 14/19 je dělo se skluznou hlavní, klínovým závěrem, kapalinovou brzdou, zpruhovým vratníkem, samočinným zákluzovým rozvodem, vyvažovači, nezávislým bubínkovým zaměřovačem a lafetovým štítem .
Hlaveň:je vyrobena z chromniklové oceli a skládá se z duše a pláště, čelisťového a šroubového nátrubku. Uvnitř hlavně je hladká nábojová komora, kuželový přechod a rýhovanáčást s 36. lichoběžníkovými rýhami.
Závěr: je vodorovný klínový se spušťadlem typu Erhardt .
Lafeta: je ocelová, chobotová a skládá se z vrchní a spodní lafety.
Součástí vrchní lafety je kolébka s kapalinovou brzdou, zpruhovým vratníkem a zákluzový rozvod se zákluzovou a náměrovou stupnicí. Je na ní upevněn vyvažovač a náměrové a odměrovéřididlo. Lafetovýštít je vybaven vrchní a spodní sklopnou, štítovou přilbou a lafetovými sedátky. Chobot ve kterém je uložen truhlík na mířidla a lafetová skříňka, je ukončen rydlem a ostruhou. Kola jsou paprsková dřevěná vzor 14.
Mířidla: sestávají z 10cm zaměřovače vz. 14/19 s dělovým dalekohledem vz. 8/14.
Doprava se děje nakolesněním na kolesnu vz 14/19, do které bylo zapřaháno šestispřeží.
Obsluha :byla tvořena dělovodem, který velel obsluze, složené z miřiče, časovače, střelce, pomocníka, nabíječe a podavače .
 

 

K obsluze náleželo ještě pomocné družstvo s jízdnými.

Střelivo :

 

původní pro vzor 14 : Granáty ostré 10 cm vz .14/9
                                 Granáty ostré 10 cm vz . 15   
                                 ( hmotnost 13.76 kg, 1505 g.litý tritol )
                                 G. – šrapnely ostré 10 cm vz . 14         
                                 ( hmotnost 13.6 kg,,263 g.litý tritol)
                                     
                                  Nábojky ostré 10 cm vzor 14
                                      ( šest náplní )
 
Nové pro vzor 21:       10 cm ostrý minový granát vz.21            
                                 10 cm ostrý g.- šrapnel vz.21                  
                                 10 cm ostrá nábojka vzor 14
                                                    ( šest náplní)   
                              
 
Nové vzor 30 :             10 cm ostré nárazové granáty vz..30
                                  10 cm ostré časovací granáty vz.30
                                  10 cm ostré šrapnely vz.30
                                  10 cm ostré nábojky vz.30

                            ( sedm náplní ,nálpně číslo sedm se nesmělo užít)

  
                                                  
Prameny : VHA Praha , fond Sbírka čs. předpisů do roku 1939
                   D – 1 – 6 , D – IV – 4 , D – X – 19 , D – XI – 4b ,
                   D – XII – 4e , D – XII – 11d , D – XV – 1a.
                   Podnikový archiv Škoda Plzeň
Archiv autora :Taktika dělostřelectva,Taktika dělostřelectva v příkladech
                            TaktickTá příručka , Nauka o střelbě dělostřelectva
                            Vojenský svět 1934 – 1938 , Naše vojsko 1928 – 1938
                       Vojenské technické zprávy 1930 – 1938
                       Jas 1930 – 1938 , Pestrý týden 1936 - 1938
 
 Literatura : Vladimír Karlický, Československé dělostřelecké zbraně
                         Jiří Janoušek, Československé dělostřelecké zbraně
                         Chris Chant, Dělostřelectvo
                         Charles K Kliment - Břetislav Nakládal, Slovenská armáda 1939 – 1945
                         Vladimír Francev - Charles K Kliment,Československá obrněná vozidla
                    Ian Hoog, Dělostřelectvo dvacátého století
 
 
                        Dějiny dělostřeleckého pluku 51, Brandýs nad Labem
 
                                 Pavel Sekanina, Děla systému Škoda ve sbírkách
                                            Vojenského  muzea v Praze
 
                                       
 

 Hlaveň
 
           vzor 14
          vzor 14/19
Ráže

mm

           100
               100
Délka hlavně
mm
         1930
              2400
Délka drážkované části
mm
         1511,5
              1899
Velikost spalovacího prostoru

l

              1,33
                   1,6
Počet rýh
 
             36
                  36
Hlouba rýh
mm
              1,1
                    1,1
Šířka rýh
mm
              6,2
                    6,2
Šířka polí
mm
              2,526
                    2,526
Hmotnost hlavně se závěrem
kg
           386
                 430
Hmotnost závěru
kg
             37
                   37
      Lafeta  
Hmotnost houfnice s výstrojí
kg
         1412
               1510
Hmotnost houfnice bez výstroje
kg
 
         1372
               1430
Palná výška
 mm
         1018
               1018
Délka děla od ústí hlavně ke konci tůčky
 mm
        
               5490
Vzdálenost středu kola a chobotu
 mm
         2900
               2900
Šířka lafety mezi nápravovými čepy
 mm
         1848
               1848
Šířka lafetového štítu
 mm
         1625
               1625
Náměr
 stupňů
     + 48 , - 7
        + 48 , - 7
Odměr
 stupňů
             6
                     6
Hmotnost lafetového štítu
 kg
              
                 245
Tloušťka lafetového štítu
 mm
             4,7
                     4,7
Rozchod kol
 mm
         1530
                1530
Průměr kol
 mm
         1300   
                1300
Šířka obruče kola
 mm
             80
                    80
Hmotnost jednoho kola
 kg
             82
                    82
Hmotnost výstroje lafety
 kg
             40
                    80
Hmotnost zaměřovače bez dalekohledu
 kg
              
                    17,2
Hmotnost dělového dalekohledu 8/14
 kg
               2,7
                      2,7
Hmotnost úplného truhlíku s mířidly
 kg
          26
                  26