Jdi na obsah Jdi na menu
 


9 cm minomet vz.17

 

 

m-vz.jpg

 
9 cm minomet vz.17
 
Již první měsíce bojů Velké války prokázaly, že pěchota nutně potřebuje lehká děla, která ji mohou doprovázet ve všech fázích boje. Tomuto požadavku nejlépe vyhovovaly minomety, které navíc svou jednoduchostí a lácí výroby plně odpovídaly válečné situaci. Škodovka patřila k prvním dělovkám, které se touto zbraní zabývaly a již roku 1914 začala dodávat první modely minometů. Období pokusů a hledání však bylo definitivně ukončeno až v roce 1917, zavedením 9 cm lehkého minometu vz.17. Tato po všech stránkách moderní zbraň se řadila k nejlepším konstrukcím své doby. Jednalo se o minomet balistického výkonu odpovídajícího požadavkům zákopové války. Byl dostatečně robusní, přitom snadno rozložitelný a hmotnost jednotlivých částí umožňovala jejich snadné přenášení. Nemalou roli hrálo i použití snadno dostupných materiálů ( dřevěné ložiště ) a jednoduchost výroby. Minomety byly po krátkých zkouškách přijaty do výzbroje rakousko - uherské armády a urychleně zahájena sériová výroba. Jediným výraznějším nedostatkem zbraně se ukázala nedostatečná účinnost min proti odolným cílům, jinak s nimi panovala spokojenost a není proto divu, že je do své výzbroje přijala i vznikající československá armáda. Ta jich zařadila do své výzbroje celkem 212. Zpočátku tvořily výzbroj samostatného Minometného pluku 351, který vznikl ve Stodu. Po jeho zrušení byly minomety vz.17 přiděleny technickým rotám pěších pluků, jejichž minometné čety se staly na dlouhou dobu jedinou dělostřeleckou výzbrojí organicky přidělenou pěchotě. Na počátku třicátých let byla vyzkoušena a zavedena náplň číslo 4, čímž se dostřel podařilo prodloužit až na 1920 metrů.V druhé polovině třicátých však bylo jasné, že 9 cm minomety vz.17 již nemohou plnit plnohodnotně své úkoly a u nově organizovaných rot a čet doprovodných zbraní je začaly nahrazovat minomety vz.36. To ovšem neznamenalo konec jejich kariéry a nadbytečné minomety byly přiděleny technickým rotám. V jejich sestavě se zúčastnily ještě mobilizace v září 1938. V nových poměrech druhé republiky se s nimi již nepočítalo a byly určeny k vyřazení. V březnu 1939 všech 212 kusů převzal Wehrmacht a další osudy těchto zbraní nám nejsou známy. Žádný minomet tohoto vzoru se na našem území bohužel nedochoval.
 
Technický popis
 
 
9 cm minomet vz.17 je doprovodná zbraň určená k přímé podpoře pěchoty. Skládá se z hlavně a ložišťové lafety, která se rozkládala do tří částí.
 
Hlaveň je tažená rýhovaná mannesmannova trubka s hladkou nábojní komorou, nabíjená ze zadu.
 
Lafeta je ložišťového typu.
 
Doprava: Minomet je možno přenášet na krátké vzdálenosti čtyřmi muži případně rozložený ve čtyřech jednotkách osmi muži. Na delší vzdálenosti byl přepravován na voze.
 
Obsluha se skládá z velitele, miřiče, nabíječe a pomocníka.
 
Zdroj:
Jiří Janoušek - Československé dělostřelectvo 1918 - 1939
Vladimír Karlický - Československé dělostřelecké zbraně
Pavel Šrámek - Ve stínu Mnichova
VHA Praha, Fond Předpisy Čs a Slov.
SOA Plzeň , Fond Škoda Archiv autora
Archiv autora
 

 

Tabulka technických údajů
Ráže minometu
 mm
     90   
Hmotnost děla v palebném postavení
  kg
   132
Délka hlavně
 mm
   810
 
Hmotnost hlavně
  kg
    31
Hmotnost částí rozloženého minometu
   kg
28 až 38
Rozsah náměru
stupňů
45 až 70
Rozsah odměru
stupňů
     120
Maximální dostřel
    m
    1920
Minimální dostřel
m
265 
Rychlost palby
rran/ min
       10
Obsluha
mužů
  4

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 

Fotografie