Jdi na obsah Jdi na menu
 


8 cm minomet vz.36

 

 
 
 
 

8-cm-m-vz.jpg

8 cm minomet vz.36
 
Přesto, že armáda neprojevila až do poloviny třicátých let zájem o novou konstrukci minometu, Škodovka pečlivě sledovala vývoj těchto zbraní ve světě, a když bylo rozhodnuto, že místo zdánlivě univerzální praporní houfničky bude pěchota vybavena minometem a protitankovým kanonem, měla připravenu moderní konstrukci minometu. Ta vycházela z minometů Brandt s nimiž naše armáda měla již zkušenosti a jednalo se o nejlepší minomet první světové války. Plzeňští konstruktéři při práci použili svých bohatých zkušeností s minomety a snažili se využít i všech novinek, které přinesl bouřlivý vývoj těchto zbraní ve světě. Vznikla tak zbraň, která patřila k nejlepším na světě a plně obstála v bojích druhé světové války.V roce 1935 Škodovka předvedla  prototyp minometu zástupcům armády a zbraň byla podrobena přísným srovnávacím zkouškám, v nichž plně obstála. Vojáci měli výhrady pouze k rozptylu, ale tento nedostatek se podařilo částečně napravit. Pro minomet byly připraveny tři druhy min. Jednalo se o těžkou minu o hmotnosti 6,86 kg určenou k ničení odolnějších cílů a lehkou minu používanou především proti pěchotě, posledním typem byla mina zápalná. Pro přepravu minometů byla upravena dvouosá kára zavedená jako vzor 24/35. Po úspěšném ukončení zkoušek byla zbraň zavedena do výzbroje armády pod označením 8 cm minomet vz.36 a byla okamžitě zahájena sériová výroba. Do konce roku 1937 bylo v Plzni vyrobeno a nastřeleno 902 minometů, které armáda okamžitě předávala nově vytvářeným minometným rotám a četám u pěších a jezdeckých útvarů, aby mohl být neprodleně zahájen výcvik. V září 1938 tvořily minomety vz.36 jádro jejich výzbroje, a naše pěchota tak disponovala lehkou a vysoce účinnou zbraní. Po rozpadu Československa zůstalo na Slovensku asi 150 minometů vz.36, a okolo 40 z nich bylo úspěšně použito ještě během SNP. Ostatní zbraně zabavil Wehrmacht, který jich použil především v prvních fázích války. V německé armádě nesly minomety vz.36 označení 8 cm Granatwerfer 36(t).Bohužel, žádná z těchto zajímavých zbraní se pravděpodobně nedochovala.
 
Technický popis
 
8 cm minomet vz.36 je doprovodná zbraň určená k přímé podpoře pěchoty . Skládá se z hlavně, ložiště, podstavce a miřidel.
 
Hlaveň je ocelová s hladkým vývrtem, kulovitě uložena na čepu ložiště.
Ložiště je lisováno ze silného plechu a je opatřeno kulovým čepem pro hlaveň
Podstavec je složen z vidlice, náměrového řididla, odměrového řididla a obojku s upínacím šroubem.
 
Miřidla se skládají ze závislého zaměřovače, výpomocného vyrovnavače náklonu a Kvadrantu.
 
Doprava se u pěších jednotek uskutečňuje na káře vz.24/35 tažené jedním koněm.
 
Obsluha se skládá z velitele, miřiče, nabíječe a pomocníka.
 
Zdroj:
Jiří Janoušek - Československé dělostřelectvo 1918 -1939
Vladimír Karlický - Československé dělostřelecké zbraně
Rukověť pro aspiranty a důstojníky v záloze 1937
VHA Praha
SOA Plzeň , Fond Škoda
archiv autora
 
Tabulka technických údajů
Ráže minometu
mm
    81,3    
Hmotnost děla v palebném postavení
kg
   61,94
Délka hlavně
mm
   1240
Hmotnost hlavně
kg
     21
Hmotnost ložiště
kg
     19
Hmotnost stojanu
kg
     20
Hmotnost zaměřovače
kg
   1,94
Rozsah náměru
stupňů
 40 až 85
Hmotnost káry vz.24/35
kg
   117,6
Hmotnost naložené káry
kg
   302,45
Maximální dostřel
m
    3400
Minimální dostřel
m
      80 
Rychlost palby
r  ran/ min
    až 25
Obsluha
mužů
        4
 
Mina vz.36
Hmotnost
Počet dílčích náplní
Počáteční rychlost
Umlčovací
účinek
Lehká mina
3,26 kg
6
220 m/s
okruh     50 m
Těžká mina
6,85 kg
4
120 m/s
 

 

Fotografie