Jdi na obsah Jdi na menu
 


10 cm lehká houfnice vz. 14/19

 

h-1419-m.jpg

10 cm lehká houfnice vz.14

Na jaře 1919 byla novým MNO vystavena rozsáhlá objednávka dělostřeleckého materiálu, zahrnující mimo jiné i 87 kusů lehkých polních houfnic, přijatých do výzbroje naší vznikající armády pod označením Lehká polní houfnice vz.14. V té době ale už v Plzni nabíhala výroba vylepšené varianty tohoto děla, označované jako vzor 14/19. Škodovka se totiž od počátku roku v předtuše možných zahraničních objednávek prozíravě zabývala modernizací této houfnice. Jednalo se především o zvýšení dostřelu. Konstruktéři se vydali cestou prodloužení hlavně a podařilo se jim při zanedbatelném zvýšení hmotnosti dosáhnout s novým typem munice dostřelu těsně pod hranicí deseti kilometrů. Dále došlo také k zesílení nápravy, náměrového hřídele a úpravě některých částí brzdovratného zařízení. Dělostřelecký odbor MNO povolil zhotovení zkušební baterie a po provedení důkladných střeleckých a jízdních zkoušek byl modernizovaný typ houfnice přijat do výzbroje naší armády pod označením 10 cm lehká houfnice vz.14/19. V roce 1920 byla vystavena spolu se zmocněním k sériové výrobě také velká objednávka modernizovaných houfnic a prvních 14 děl se podařilo nastřelit ještě do konce roku. Stoupající počty houfnic vz.14 a 14/19 u dělostřeleckých útvarů umožnily postupné vyzbrojování vznikajících baterií, které vyvrcholilo v červenci 1920 přijetím nového organizačního schématu branné moci.  Vzniklo 12 lehkých dělostřeleckých pluků podléhajících divizím a čtyři lehké pluky armádní dělostřelecké zálohy. V sestavě těchto dělostřeleckých jednotek se nové houfnice zúčastnily i mobilizace v roce 1921, která potvrdila životaschopnost nové organizační struktury a správnost zvolené výzbrojní koncepce. Od roku 1922 armáda začala vedle stovek nových houfnic vz.14/19 dostávat i modernizované nebo nově vyrobené kolesny vz.14/19  a hlomozny vz.14/22. V roce 1922 také začaly dodávky nového střeliva, které Škodovka vyvinula podle požadavků MNO. Jednalo se 10 cm časovací granát vz.21, 10 cm g-šrapnel vz.21 a 10 cm granát vz.21. Dostatek nových houfnic u lehkých dělostřeleckých pluků umožnil začít s adaptací starších děl vzoru 14 na vzor 14/19, která probíhala v letech 1927 a 1928. Mimo toho stále pokračovala výroba nových houfnic ukončená až v roce 1933. Naše armáda celkem obdržela 605 kusů houfnic vz.14/19, které se staly nejpočetnějším dělem v její výzbroji.  Když bylo rozhodnuto o motorizaci čtyř pluků armádní dělostřelecké zálohy, došlo k rozsáhlým zkouškám, které měly pomoci zvolit nejlepší variantu jejich výzbroje. Z ekonomických důvodů zatím nepřicházelo v úvahu zavést nový vzor děla a protože všechen lehký dělostřelecký materiál byl konstruován pro hippotrakci s rychlostí nejvýše 10 km/h, hledalo se kompromisní řešení. Nakonec byla zvolena nesená koncepce, kdy se dělo s hlomoznou a pásovým traktorem dopravovalo naložené na korbě speciálního nákladního automobilu vz.24. Malý pásový traktor typu BD sloužil k umístění děla do palebného postavení a přesunu na krátké vzdálenosti. Jednalo se o nesporně zajímavou koncepci, jejíž výhodou bylo, že houfnice vz.14/19 musely být pouze opatřeny novým závěsem pro tažení. Když byly v roce 1935 nahrazeny dělové automobily vz.24 moderními automobily Tatra vz.29, došlo i k úpravě houfnic 14/19, zařazených do výzbroje motorizovaných dělostřeleckých pluků. 100 houfnic prošlo rekonstrukcí nápravy, která byla osazena kuličkovými ložisky, a byly upraveny spojovacích závěsy. Ve firemní dokumentaci byla takto rekonstruovaná děla označena jako vzor 14/34. O významu, který pro československé dělostřelectvo měly houfnice vz.14/19 nejlépe svědčí i to, že upravená houfnice tohoto typu posloužila v roce 1937 k přepravě rakve s ostatky prezidenta T. G. Masaryka.Houfnice vz.14/19 v průběhu zářijové mobilizace roku 1938 tvořily výzbroj druhých a třetích oddílů převážné většiny postavených dělostřeleckých pluků. Bohužel našim dělostřelcům nebylo umožněno bojovat za zachování celistvosti republiky a drtivou většinu lehkých polních houfnic vz.14/19 stejně jako ostatní dělostřelecký materiál, zabavil v březnu 1939 Wehrmacht. Po válce bylo sice několik houfnic vz.14/19 zařazeno do výzbroje naší znovu se rodící armády, ale bohužel se jednalo se pouze o krátkou epizodu. V roce 1949 bylo u útvarů ještě 24 děl tohoto typu, ale na počátku padesátých let došlo k jejich sešrotování. Jako zázrakem se podařilo zachránit houfnici, která posloužila k převozu ostatků prezidenta T.G. Masaryka a tato zbraň, podrobená pečlivé rekonstrukci, byla více než symbolicky, použita i při pohřbu prvního českého prezidenta Václava Havla.

 

Technický popis

10 lehká houfnice vzor 14/19 je dělo se skluznou hlavní, klínovým závěrem, kapalinovou brzdou, zpruhovým vratníkem, samočinným zákluzovým rozvodem, vyvažovači, nezávislým bubínkovým zaměřovačem a lafetovým štítem.

 

Hlaveň: je vyrobena z chromniklové oceli a skládá se z duše a pláště, čelisťového a šroubového nátrubku. Uvnitř hlavně je hladká nábojová komora, kuželový přechod a rýhovaná část s 36. lichoběžníkovými rýhami.

Závěr:  je vodorovný klínový se spušťadlem typu Erhardt .

Lafeta: je ocelová, chobotová a skládá se z vrchní a spodní lafety.Součástí vrchní lafety je kolébka s  kapalinovou brzdou, zpruhovým vratníkem a zákluzový rozvod se zákluzovou a náměrovou stupnicí. Je na ní upevněn vyvažovač a náměrové a odměrové řididlo. Lafetový štít  je vybaven vrchní a spodní sklopnou, štítovou  přilbou a lafetovými sedátky. Chobot ve kterém je uložen truhlík na mířidla a lafetová skříňka, je ukončen rydlem a ostruhou. Kola jsou paprsková dřevěná vzor 14.

Mířidla: sestávají z 10cm zaměřovače vz.  14/19 s dělovým dalekohledem vz. 8/14.

Doprava: se děje nakolesněním na kolesnu vz 14/19, do které bylo zapřaháno šestispřeží. Stelivo se dopravuje v hlomozně vz.14/22 a obou kolesnách.

 

 

Obsluha: byla tvořena dělovodem, který velel obsluze, složené z miřiče, časovače, střelce,pomocníka, nabíječe a podavače.K obsluze náleželo ještě pomocné družstvo s jízdnými starajícími se o spřežení.

 

Střelivo:

 

 

Původní pro vzor 14 : Granáty ostré 10 cm vz .14/9

                                      Granáty ostré 10 cm vz . 15                    

                   Granát školní 10 cm vz. 15

                                      G. – šrapnely ostré 10 cm vz .14            

                         G - šrapnel školní 10 cm vz.15

                         10 cm  ostrá nábojka v

Nové pro vzor 21:       10 cm ostrý minový granát vz.21            

                                     10 cm ostrý časovací granát vz.21           

                     10 cm ostrý G.- šrapnel vz.21

                     10 cm ostrá nábojka vzor 14

                                    

Nové vzor 30 :            10 cm ostré nárazové granáty vz..30

                                    10 cm ostré časovací granáty vz..30

                       10 cm ostré šrapnely vz.30

                       10 cm ostré nábojky vz.30

 

Prameny a literatura:

Jiří Janoušek - Československé dělostřelectvo 1918 - 1939

Vladimír Karlický - Československé dělostřelecké zbraně

VHA Praha, fond MNO DZO

SOa Plzeň, archiv Škoda, fond GŘ-TD

Archiv autora

 Tabulka základních technických údajů
Ráže
mm
              100
Délka hlavně
mm
              2400
Délka drážkované části
mm
              1899
Velikost spalovacího prostoru
Dm3
              1.6
Počet rýh
 
              36
Hloubka rýh
mm
              1.1
Šířka rýh
mm
              6.2
Šířka polí
mm
              2.526
Váha hlavně se závěrem
kg
              430
Váha závěru
kg
              37
Váha houfnice s výstrojí
kg
             1510
Váha houfnice bez výstroje
kg
             1430
Palná výška
mm
             1018
Délka děla od ústí hlavně ke konci tůčky
mm
             5490
Vzdálenost středu kola a chobotu
mm
             2900
Šířka lafety mezi nápravovými čepy
mm
             1848
Šířka lafetového štítu (vrchní sklopny )
mm
             1625
Náměr
stupňů
       + 48, - 7
Odměr
stupňů
             6
Váha lafetového štítu
kg
             245
Tloušťka lafetového štítu
mm
             4.7
Rozchod kol
mm
             1530
Průměr kol
mm
             1300
Šířka obruče kol
mm
             80
Váha jednoho kola
kg
             82
Váha výstroje lafety
kg
             80
Váha zaměřovače bez dalekohledu
kg
             17.2
Váha dělového dalekohledu 8/14
kg
             2.7
Váha úplného truhlíku s mířidly
kg
             26